Gru da banchina su rotaia RGC 100

Italia

Revamping gru da banchina tipo ship-to-shore presso Molo 7, Trieste